CUSTOM-PARTSCP

CP/カスタムパーツ
CPW-000 CP「WA対応」カスタム・パーツ 別途掲載
CPM-000 CP「東京マルイ対応」カスタム・パーツ 別途掲載
CPK-000 CP「KSC対応」カスタム・パーツ 別途掲載

GUN-SHOP 美章園ホビー
http://www.bishoen-hobby.ne.jp